Takaisin

Takaajan yleiset sopimusehdot

Takaajan yleiset sopimusehdot

Suosittelemme, että luet seuraavan huolellisesti, sillä tässä osiossa olevat yleiset ehdot ovat osa lainasopimusta ja takaussitoumusta.

Määritelmät

"Tili" tarkoittaa Aurora Financial -tiliä, jonka avaamme lainanottajalle, kun hän allekirjoittaa luottosopimuksen.

"Lainanottaja" ja “velallinen” tarkoittaa henkilöä, joka lainaa rahaa Aurora Financial Finland Oy:lta ja jonka nimi ja allekirjoitus ovat luottosopimuksen alaosassa.

"Velka" tarkoittaa kaikkea rahaa, jonka maksamme sinulle Lainanottajan puolesta Takaussitoumuksen ja Lainanottajan luottosopimuksen tai edellä mainittujen liitteiden tai muokkausten mukaisesti. Siihen kuuluvat myös kaikki maksut, jotka teemme Lainanottajan puolesta.

"Me", "meidän" yms. tarkoittavat Aurora Financial Finland Oy:tä.

"Sinä", "sinun" yms. tarkoittavat henkilöä, jonka nimi on takaussitoumuksessa ja joka on sitoutunut maksamaan Lainanottajan velan takaisin, jos Lainanottaja ei itse pysty maksamaan.

Omavelkainen takaus on takaus, jonka mukaan Takaaja on vastuussa lainasta kuten päävelallinen (Lainanottaja). Jos Lainanottaja rikkoo luottosopimuksen ehtoja (esim. ei maksa takaisin ajallaan) omavelkaista takausta sovelletaan. Lainanantajan ei tarvitse osoittaa, että Lainanottaja on maksukyvytön, vaan Lainanantaja voi vaatia takaajaa maksamaan lainan takaisin heti lainan eräännyttyä.

1. Takaajan yleiset sopimusehdot

Nämä ehdot vaikuttavat antamaasi takaussitoumukseen. Takaussitoumus astuu voimaan, kun laina myönnetään.

Osa näissä takaajan yleisissä ehdoissa käytetyistä termeistä on erikseen määritelty. Löydät ne osiosta "Määritelmät".

Ole hyvä ja tutustu erityisesti omavelkaisen takauksen määritelmään ymmärtääksesi lakimääräiset velvollisuudet, joihin sitoudut tullessasi takaajaksi.

2. Ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot

Tutustu ennen sopimuksen tekoa annettaviin tietoihin, ennen kuin hyväksyt tämän sopimuksen.

3. Laina

Maksamme lainan sinun tilillesi, jotta voit maksaa sen eteenpäin lainanottajalle. Menettelemme näin ehkäistäksemme petoksia ja väärinkäytöksiä.

Lainan maksaminen sinulle vapauttaa meidät maksuvelvoitteesta. Sinun velvollisuutesi on siirtää lainattu summa lainanottajalle hänen ohjeidensa mukaisesti. Jos et siirrä lainattua summaa edelleen lainanottajalle hänen ohjeidensa mukaisesti, olet rikkonut sopimusehtoja ja velkaa lainanottajalle.

4. Vastuusi

Kun olet allekirjoittanut takaussitoumuksen sinun tulee:

 • maksaa lainanottajalle lainattu summa saadessasi sen meiltä;
 • suostua vaadittaessa maksamaan laina, siihen liittyvät korot, muut maksut sekä mahdollinen viivästyskorko välittömästi meille, jos lainanottaja ei lainanottajan sopimuksen mukaisesti maksa meille sovittuna päivänä;
 • taata, että vaatiessamme otat vastaan täyden vastuun luottosopimuksesta; ja
 • taata, että lainanottaja huolehtii luottosopimuksessa määritellyistä vastuistaan.

Yllä olevien kohtien lisäksi sekä erillisesti valvottavana vastuuna sinun tulee toimia korvausvelvollisena meille. Korvausvelvollisuus koskee mahdollisia tappioita, korvausvaatimuksia, vahinkoa ja muita kuluja, jotka johtuvat lainanottajan sopimuksesta, tai jotka aiheutuvat lainanottajan sopimusrikkomuksista. Vaatiessamme sinun tulee maksaa meille välittömästi kaikki mahdolliset menetykset.

Vastuusi omavelkaisena takaajana on sama kuin lainanottajalla. Tämä tarkoittaa, että meidän ei tarvitse vaatia mitään tai alkaa minkäänlaisiin toimenpiteisiin lainanottajaa tai ketään muuta henkilöä vastaan, ennen kuin haemme korvausta sinulta takaussitoumuksen mukaisesti.

5. Sopimusrikkomukset

Voimme lähettää huomautuksen lainanottajalle (ja kopion sinulle), jos sinä tai lainanottaja rikotte lainasopimuksen tai takaussitoumuksen ehtoja. Huomautuksen eräännyttyä voimme:

 • sulkea tilisi, ja
 • vaatia koko velan välitöntä takaisinmaksua.

Voimme alkaa oikeudellisiin toimenpiteisiin sekä sinua että lainanottajaa vastaan, jos rikotte sopimusta. Rikkoessanne sopimusta voimme myös yksipuolisesti jättää ilmoituksen luottotietorekisteriin.

Tämä takaussitoumus voi toimia perusteena oikeustoimille, ks. laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta (19.3.1999/361).

6. Takauksen jatkuminen

Takaussitoumukseen ei vaikuta:

 • mahdolliset lainanottajan sopimusmuutokset;
 • mahdolliset muut takaukset tai toimenpiteet jotka koskevat lainanottajan vastuuta
 • jos teemme myönnytyksen tai kompromissin lainan takaisinmaksuehtojen suhteen, tai jos hyväksymme maksuja myöhässä tai jos emme ryhdy toimiin lainanottajaa tai takaajaa vastaan;
 • mikään luottosopimuksen mukainen turvatoimi, tai turvatoimen tai täytäntöönpanon puute;
 • lainanottajan kuolema, konkurssi tai maksukyvyttömyys;
 • jos lainanottaja hakeutuu tai joutuu velkajärjestelyyn;
 • että siirrämme oikeutemme ja velvollisuutemme lainanottajan sopimuksen mukaisesti.

7. Valtuutus tehdä veloituksia kortilta

Ennen kuin myönnämme lainan, annat meille luvan veloittaa kuukausieriä pankkikortiltasi, jos lainanottaja ei maksa tai jos hän maksaa vain osittain. Annat meille luvan käyttää kyseistä korttia (ja muita kortteja, joiden tiedot annat) lainan kuukausierien maksamiseen, kunnes laina on maksettu kokonaisuudessaan. Veloitamme ainoastaan kuukausieräsi verran. Voit kieltää meitä tekemästä veloituksia kortiltasi, mutta silloin tarvitsemme toisen takaisinmaksutavan kuten suoramaksun.

Kun takaisinmaksutapana on korttiveloitus, käytämme antaamaasi valtuutusta ja veloitamme maksun kortiltasi eräpäivää seuraavana päivänä. Jos emme vieläkään saa veloitusta tehtyä, yritämme ottaa sinuun ja lainanottajaan yhteyttä selvittääksemme, miksi maksu ei onnistu ja milloin voit maksaa. Jos emme tavoita sinua usemman yrityksen jälkeen, käytämme antamaasi valtuutusta ja yritämme tehdä veloituksen kortiltasi jokaisena päivänä seuraavaan eräpäivään asti.

Kun useampi kuin yksi maksuerä on myöhässä, käytämme korttimaksuvaltuutusta periäksemme kaikki rästissä olevat maksut ja tämän epäonnistuessa yhden kuukauden maksuerän.

Maksujen veloittaminen kortiltasi (tai suoramaksulla) ei ole tämän takaussitoumuksen toimeenpanemista, joten meidän ei tarvitse antaa myöhästymisilmoitusta, ennen kuin teemme veloituksen kortiltasi. "Toimeenpaneminen" tarkoittaa saatavan hakemista oikeusteitse.

Taataksemme turvallisuutesi meidän on todennettava antamasi kortti. Teemme kortille väliaikaisen nollasummaisen katevarauksen. Lainan astuttua voimaan toistamme tämä prosessin 9 kuukauden välein varmistaaksemme, että kortti on yhä voimassa

8. Riippumaton neuvonta

Sinun ei tule ryhtyä takaajaksi, ellet ole tietoinen takaajan velvollisuuksista. Jos olet epävarma, suosittelemme vahvasti etsimään oikeudellista neuvontaa.

9. Sinun tulee kertoa meille mahdollisista muutoksista

Ajoittain meidän tarvitsee olla yhteydessä sinuun lainanottajan sopimukseen liittyen.

Jotta voimme varmasti saada sinuun yhteyden, sinun tulee ilmoittaa meille seitsemän päivän sisällä, jos osoitteesi, nimesi, sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi muuttuu. Jos taloudellinen tilanteesi muuttuu merkittävästi, sinun tulee ilmoittaa meille.

Voit kertoa meille muutoksista nettisivuillamme tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hei@tandolaina.fi. Jos meidän tarvitsee ottaa yhteyttä sinuun, lähetämme kaikki huomautukset, ilmoitukset ja tiliotteet viimeisimpään osoitteeseesi, jonka tulee olla tässä sopimuksessa määritelty osoite ellemme tiedä sinun muuttaneen. Lähetämme myös joitain ilmoituksia sähköpostitse ja puhelimitse.

Jos saat uuden kortin, sinun tulee ilmoittaa meille uuden kortin tiedot.

10. Yleistä

Hyväksyt, että jos joku tämän takaussitoumuksen osa ei ole pätevä tai sovellettavissa, se ei vaikuta sopimuksen muihin osiin.

Tietyissä tapauksissa Aurora Financial Finland Oy ei itsestään riippumattomien kohtuullisten olosuhteiden pakosta kykene täyttämään lupauksiaan. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi tietotekniset ongelmat, kolmannen osapuolen palvelut (esimerkiksi posti) tai toimialan sisäiset kiistat. Näissä tapauksissa emme ole vastuussa velvollisuuksiemme täyttämisestä.

Voimme tallentaa ja valvoa puheluitamme.

11. Sopimuksen siirtäminen

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus tai lainaan perustuva velka kolmannelle osapuolelle kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen tai pantata velkakirja aina ilman velallisen lupaa. Takaajalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai takaussitoumustaan tai siihen perustuvia oikeuksia ja velvoitteita kolmannelle osapuolelle.

12. Takaukseen ja korvausvelvollisuuteen pätevät lait ja kieli

Tätä takaussitoumusta sovelletaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Kaikki riita-asiat käsitellään paikallisessa käräjäoikeudessasi.

Takaussitoumuksessa käytettävä kieli on suomi.

13. Valitukset

Olemme sitoutuneet käsittelemään kaikki valitukset kokonaisuudessaan, oikeudenmukaisesti ja kohtuullisen ajan sisällä. Jos sinulla on valitettavaa sopimuksesta tai mistään muusta, ilmoitathan siitä meille. Voit jättää valituksen osoittamalla kirjeesi saajalle Valitukset / Aurora Financial Finland Oy tai mieluiten sähköpostitse osoitteeseen hei@tandolaina.fi

Jos haluat tehdä valituksen, voit olla yhteydessä Kuluttajariitalautakuntaan oheisen linkin kautta:

http://kuluttajariita.fi

Jos haluat tehdä valituksen markkinoinnista, voit olla yhteydessä kuluttaja-asiamieheen tai Kilpailu- ja kuluttajavirastoon oheisen linkin kautta:

https://www.kkv.fi/yhteystiedot/

Jos allekirjoitit lainan Suomen ulkopuolella, voit seurata tätä linkkiä tehdäksesi valituksen EU:n kuluttajakeskukselle:

https://www.ecc.fi/Tietoa-meista/neuvoja-ongelmatilanteessa

14. Kuka sääntelee meitä?

Kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Aluehallintovirasto valvovat toimintaamme.

https://asiointi.kkv.fi/fi

https://www.avi.fi/

15. Sinun tietosi

Aurora noudattaa Suomen tietosuojalakeja. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Tietosuojakäytäntö on saatavilla verkkosivustollamme: http://tandolaina.fi/fi/evasteet-ja-tietosuoja/ .

Sinulla on oikeus keräämiimme itseäsi koskeviin tietoihin pyydettäessä kirjallisesti ja korvausta vastaan.

16. Luottotietotoimistot

Kun olet tulossa takaajaksi, tarkistamme luottotietosi luottotietotoimiston luottorekisteristä (esim. Bisnode ja Suomen Asiakastieto Oy). Luottotietotoimistot antavat meille luotto- ja henkilötietosi. Lainanantajan on ilmoitettava ensi tilassa ja veloituksetta tietokannan käyttämisen tulos, jos hakemus hylätään sen perusteella. Luottotietojen tarkistus tehdään, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi ja kykysi toimia takaajana. Luottotietotoimistot lisäävät tiedon tekemästämme hausta tietokantaansa, mutta tämä ei vaikuta luottotietoihisi. Luottotietohistoriasi on näkyvillä sellaisille toimijoille, jotka tekevät vastaavanlaisia hakuja. Luottotietotoimistojen tiedot saattavat sisältää tietoa yhdestä tai useammasta kumppanistasi. Tätä hakemusta varten taloudellisen tilanteensi voidaan katsoa jaetuksi ja hakemuksesi käsitellään sen mukaisesti.

Kyetäksemme ylläpitämään tiliäsi meillä on oikeus tehdä ylimääräisiä luottotarkistuksia asiakkuutesi aikana.

Aurora Financial Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa Yleisiä sopimusehtoja (kuten säädetty yläpuolella kohdissa 1–16), kun muutosten tekeminen on yrityksen toiminnan kannalta välttämätöntä. Lainanottajalle ilmoitetaan muutoksista 30 vuorokautta ennen niiden voimaan astumista.

Tarkistamme tietojasi. Pieni hetki.